fredag 31 mars 2017

DAGENS NYHET. 31 mars. Trump och NATO-avgiften

Utrikesministern i USA Rex Tillerson har fått i uppdrag att se till att NATO-medlemmarna ökar sina avgifter till försvarsalliansen NATO.
Om Sverige går med i NATO ska sålunda avläggas en avgift på cirka 80 miljarder kronor till försvarsorganisationen. I den inrikespolitiska debatten har förekommit något som statsministern kallade budgivning, det vill säga han ansåg att partierna sökte bjuda över varandra i fråga om nya satsningar på det egna försvaret.
Allianspartierna vill öka kostnaderna för krigsinsatser med 90 till 130 miljarder kronor.
Jag har i skrivande stund inte sett eller hört om man vill satsa några pengar alls på fredbevarande och fredsskapande insatser.
Jag kallar politiken cynisk och på gränsen till oärlig. Belopp på föreslagna nivåer slår mot både vård och skola.
Är verkligen rustning för krig viktigare än förberedande för fred och bra välfärd?
Skicka en kommentar