lördag 22 april 2017

DAGENS REFLEKTION 22 april: Vapnet mot våldet är ickevåldet och livskunskap

Människor i såväl Ukraina som Syrien och andra länder vill ha fred och ro. De idéer som förfäktas av Islamiska Statens ledarskap omfattas av endast en eller annan promille av alla muslimer. Det är tyvärr illa nog eftersom denna lilla andel har vapen och brutalitet att vålla död och lidande för miljoner människor. Några få som inte ser bättre alternativ ställer till det för alla genom att ta till våld i olika former. Och många producerar gärna vapnen som gör att dessa få kan tvinga på många andra sin vilja. Islamiska Statens krigare sägs nu närmast bada i vapen.


Våldet och ofreden måste mötas med folkbildning, upplysning och forskning för fred och om förmedling av kunskaperna till civila och militära ledare. Det handlar nu till exempel om att i fredsallians med Schweiz och andra stärka Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Denna organisation har tvingats kämpa mot våldsfrämjare i Ukraina och Ryssland med alldeles för små personella och ekonomiska resurser. Schweiz vill förstärka dessa och det bör Sverige beslutsamt bidra till. Vi behöver tänka mer och längre. Freds- och konfliktforskningens resultat bör bli lättare tillgängliga. Den post i statsbudgeten som administreras av Folke Bernadotteakademin och kallas Statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling måste utökas. Världens skolor är de platser där nya generationer kan få det uppväxtstöd som bidrar till att krigen kan avskaffas. Det kan kallas livskunskap och det bör förstås inrymma mycket mer än konflikt-, relations- och fredskunskap. Idéerna om medmänsklighet och allas lika värde är grunden, så som den svenska skollagen föreskriver men som lagstiftaren inte lyckats få bra genomslag för.

Till salu                                                     

Domkraft (inte använd)                                              

Barnstol i trä                         
                                                                              
Isoleringspapp Vesta Pro

Skridskor storlek 40

Basketkorgar i metall

Köpes

Videobandspelare 

Erbjuder

Föredrag om patientsäkerhet

Föredrag om politisk styrning


Upprättande av skrivelser

Skicka en kommentar