lördag 10 juni 2017

DAGENS REFLEKTION 10 juni: UNT och NATO


Jag använder nu en gammal reflektion som dagens reflektion
Jag läser dagligen UNT:s ledare. Inte för att jag alltid instämmer, men för att ledarskribenterna är kunniga och tidningen har en konsekvent hållning i olika frågor.
Det finns emellertid ett politiskt område, inom vilket jag inte förstår resonemanget och inte kan frigöra mig från känslan av viss inkonsekvens.

UNT har på ledarplats varit och är stark uppbackare av europeiskt samarbete i den form som Europeiska unionen utgör. Man har pedagogiskt förklarat nödvändigheten av ett samarbete för att förhindra att första världskriget och andra världskriget följs av ett tredje och att vi genom samarbete försöker förhindra den katastrof, som blir följden av stora klimatförändringar. (Dagens omfattning av immigrationen är försvinnande liten jämförd med kommande på grund av ändrat klimat)

Tidningen håller fast vid uppfattningen att Sverige bör söka medlemskap i NATO, men intrycket är att styrkan och frekvensen i argumenteringen har avtagit. Jag har sökt utan att finna ledartexter med idéer om vad som bör och kan göras för att skapa fred och förebygga konflikter. Idéer om hur Sverige skulle kunna spela en ledarroll i arbetet för spridning av fredskultur. Idéer om hur omvärlden kan tänkas se på Sverige med profilen fredsskapare respektive på Sverige som medlem i kärnvapenorganisationen NATO. I stället upprepar man antagandet, och formulerar det som ett faktum, att medlemskapet ökar säkerheten.

Den kärnvapenstrategi, som gäller, för närvarande, hindrar inte USA från att använda sina kärnvapen i en konflikt. Det är inte heller möjligt för enskild medlem att inlägga veto. Att en ledarsida, som tydligt i andra sammanhang står upp för humanism och mänskliga rättigheter så förbehållslöst talar sig varm för NATO:s kärnvapenpolicy känns olustigt.

Jag har förstått att UNT:s ledare inser att en svensk anslutning till NATO provocerar vissa länder. Hur man kan hävda att medlemskap samtidigt ökar vår säkerhet är svårförståeligt
Är nästa steg för tidningen att plädera för en gemensam europeisk försvarsallians, som tecknar medlemskap med NATO? En av EU:s huvuduppgifter är att arbeta för fred och motverka våld. Kan den uppgiften vara förenlig med deltagande i väpnad konflikt där kärnvapen kan komma till användning?Skicka en kommentar