torsdag 15 juni 2017

DAGENS REFLEKTION 15 juni: Vanlig men svårförståelig ordföljd

Mycket angelägen ledare i UNT i dag. Vi har ju en benägenhet att tro på det vi senast hörde eller läste i media.
När man använder uttalanden av personer med extremistiska kopplingar som utgångspunkt för ett principiellt resonemang kan vi förledas. Ett exempel, som tas upp i ledaren är en person som aldrig sade sig läsa tidningar. Lite svårförståeligt exempel. Det kan ju vara så att personen läser tidningar. Om personen sagt sig aldrig läsa tidningar hade jag förstått.

I en artikel om hemlösa läser jag "Sedan jag flyttade in har jag bara kommit hem senare än klockan 21 vid två tillfällen,...". Hon har bara kommit hem. Jag förstår inte. Om det hade handlat om "Sedan jag flyttade in har jag kommit hem efter klockan 21 bara vid två tillfällen...", hade jag förstått

Skicka en kommentar