söndag 11 juni 2017

DAGENS REFLEKTION 11 juni: Tillnyktring i kärnkraftfrågan. När kommer NATO-frågan?

Har ni tänkt samma som jag. Partierna pratar ingenting om utbyggnad av kärnkraften. Inte ens Liberalerna.
Vad är det som förklarar detta?
Jo, det kan handla om att vad många har insett för länge sedan nu blivit uppenbart för även partiledningarna. 
Kärnkraften är gammal. De reaktorer som finns behöver ersättas inom en snar framtid. Exempelvis har reaktorn ”Oskarshamn 1” stora problem och har varit i drift bara några månader de senaste åren, för att den fungerar så dåligt.

Då är det väl dags att Sverige satsar på ny kärnkraft?

Nej. Kärnkraften är inte hållbar - varken för miljön, säkerheten eller ekonomin. Det har aldrig varit så tydligt som idag. Kostnaderna är höga, riskerna med uranbrytning är stora kärnavfallsfrågan är olöst.

Det är väl bra att politiker kan ändra sig? Jovisst, men lite oroande är det att det ska ta sån tid att inse det uppenbara.

Tänk om det fungerar likadant i vissa andra frågor. Jag tänker, i första hand, på NATO-frågan. När kommer våra partier inse att hot och vapenskrammel skapar osäkerhet och att fredsfrämjande insatser inger respekt och bidrar till fredsskapande
Skicka en kommentar