lördag 26 augusti 2017

DAGENS SPRÅKFUNDERING 26 augusti

Jo, kanske är det ett skrivfel. Sådana blir allt vanligare och förstås av de flesta av oss. Blir ju lätt så om man (= tidningarna) inte förfogar över korrekturläsare. Dock är det ju så att nya svenskar använder tidningarna som en del i sina strävanden att lära sig svenska. Den läroboken är nog inte den bästa.
Ett otyg i förändringarna av språket är vad jag läser i en artikel i dag: "Det är ingenting som vi blivit meddelande om." Blir tyvärr allt vanligare.
Ett annat fel, i samma artikel, handlar om uttrycket varken...eller och vare sig... eller. "Enligt Valmyndigheten är det varken reglerat i vallagen eller kommunallagen..." Det finns fyra sätt att omformulera denna uppenbart felaktiga formulering. 1. Enligt Valmyndigheten är det reglerat i varken vallagen eller kommunallagen... 2. Enligt Valmyndigheten är det reglerat varken i vallagen eller i kommunallagen... 3. Enligt Valmyndigheten är det inte reglerat i vare sig vallagen eller kommunallagen... 4. Enligt Valmyndigheten är det inte reglerat vare sig i vallagen eller i kommunallagen...
Att undvika alla fyra är skickligt i sig, men likväl beklagligt
Skicka en kommentar