fredag 17 september 2010

Framtiden kräver bra politiska ledare

Det är fortfarande inte ovanligt att duktiga experter anställs som chefer just för att dom är duktiga inom sin profession. Oftast feltänkt.
Inom politiken utser man ledare på helt andra grunder, eller inga grunder alls. Det finns alltför många odugliga ledare inom politiken, vilket är en av flera förklaringar till att den politiska styrningen är oklar. Jag har exempel på där urusel politisk ledare går vidare till politisk roll utan ledarskap. Om det blir lyckosamt återstår att se.
Framtiden kräver att partierna inser att deras roll är, inte bara att nominera utifrån vältalighet på interna möten, utan också att finna bra politiska ledare. Få har insett vikten av den rollen.
Skicka en kommentar