onsdag 8 september 2010

Kappan efter vinden

Maten vid Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett tillagas i Väterås. När man belutade om detta var enigheten stor. Nu försöker vissa partier ge sken av att ha varit emot den här ordningen. C skrev häromda´n att anledningen var att S saknat framförhållning och att man därför var tvungen. S försöker få oss att tro att man var emot när belutet fattades. Det här stärker inte politikers anseende. På allianssidan var jag ensam om att ha invändningar. Jo, jag tycker det är bra att man är beredd att ändra sig om man inser ett fel, men det är uselt att konstruera argument i efterhand. Det var ett dåligt belut, vi har ändrat oss, borde hela landstingsfullmäktige nu säga.
I dag läser jag i UNT en tort uppslagen artikel om att sjukhusmaten får underkänt av patienterna. Hygienen har blivit sämre, sortimentet smalare, sämre smak än tidigare och svårt att få kontakt med köket. Jag är inte förvånad. Visst ska man planera för tillagningskök vid Akademiska sjukhuset. Och, vad görs i den särskilda kostnämnden?
Skicka en kommentar