söndag 12 september 2010

Kanske får vi skylla oss själva

Många är de inslag i medierna med mer eller mindre intellektuella resonemang om och analys av vilka frågor, som kommer att avgöra valet nästa söndag. Jag tycker det är intresant att lyssna på och även delta i sådana samtal. Men hur ser det ut i och hur ser den så kallade väljarkåren på valrörelsen? Skillnaderna mellan partierna i respektive allians är otydliga. Möjligen kan de mer initierade medborgarna nämna en enstaka fråga kopplad till respektive parti. Det stora flertalet väljare har rent av svårt att se skillnader mellan blocken. Ett fullständigt misslyckande från partiernas sida, ett stort demokratiskt problem.
I samtal med andra människor om valrörelsen och det politiska inehållet, och som stöds av intervjuer i media, hamnar man nästan alltid i frågor såsom "jag har så svårt för Mona Sahlin", "Anders Borg är en bra finanminister" o.s.v.
Nog är det viktigt att vi kan känna förtroende för våra politiker och att vi väger in detta när vi väljer valsedel. Men hur i herrans tider ska man göra i kommun- och landstingsvalen? Många vet vilka våra partiledare är, men få vet vilka kommun- och landstingspolitikerna är. Hur ska man då kunna välja? Är det så att vi har när det gäller kommun och landsting ser skillnader i politiken men har dålig personkänedom? Det skulle kunna vara så, men inga undersökningar stöder en sådan teori. Alltså återstår att rösta som man gör i riksdagsvalet. De lokala politikernas karriärmöjligheter hänger på partiledarens popularitet. Val i Sverige handlar alltmer om förtroende. Förvisso viktigt, men borde inte få vara den enda faktorn. Vi ser mest till personer, men vi vet inte vilka de lokala politikerna är. Vi har personval, men känner inte till de personer, som står på valsedlarna. Vi har personval, men få kryssar. Vi har personval. men ett kryss väger väldigt lätt.
Här finns brister i fråga om logik. Ska vi ha personval måste det vara på riktigt och inte som nu på låtsas.
Amerikaniseringen av svensk politik torde vara medveten. Vi medborgare måste säga ifrån och gör vi inte det får vi skylla oss själva att vi får de kommun- och landstingspolitiker vi får. Priset är dock för högt. Jag är lite bekymrad, inte minst för sjukvården.
"Saltgruvan Asse i norra Tyskland innehåller tio gånger mer medelradioaktivt avfall än vad som tidigare var känt. Och avfallet måste flyttas eftersom gruvan läcker och hotar att rasa."
Både Maria Weimer och Eva Edwardsson skulle göra ett bra jobb i riksda´n.
Skicka en kommentar