tisdag 14 september 2010

Ska enkla utspel avgöra?

Valdagar är alltid spännande. Efter att ha arbetat många dagar, timmar, kvällar och helger de senaste 16 valrörelserna är engagemanget mentalt fortfarande stort, men fysiskt begränsat. I söndags skulle jag ha delat ut valsedlar vid ett äldreboende, men det visade sig att vi endast la ut sedlar vid förtidsröstningen. Alla partier lär ha gjort likadant. Valförrättaren tog med sig. Mina sedlar blev kvar här hemma.

Nästan var tredje väljare har fortfarande inte bestämt sig. Vad ska kunna hjälpa dessa personer. Kommer kunskapen kunna ökas under de få dagarna som återstår? Eller kan det rent av vara så att sistadagarnautspelen fäller avgörandet? Kan det vara så att strateger och taktiker mer än politikens innehåll avgör vilka som ska styra i riksdag, landsting och kommuner? Jag har förståelse för de som hävdar att politiken hos blocken är så lika så det får bli det förtroende man känner för tänkta ministerpostinnehavare som får avgöra. Men jag instämmer inte i att skillnaderna är betydelselösa. Visst är förtroendet för alliansenpersonerna störst, men nog är det ännu viktigare att politiken får en tydlig socialliberal inriktning.
Skicka en kommentar