lördag 25 september 2010

Sjukvård i bolagsform

Jo, visst kan det finnas företag, som kan bedriva sjukvårdsverksamhet effektivt och med bra kvalitet. Kostar det mindre än och är lika bra som eller bättre än vård i landstingsdrift ska företagsdrift vara möjlig. Viktigt är att all vård finansieras skattevägen. Jag har svårare för det resonemang, som handlar om att friheten att utvecklas är större med bolagsform i landstingsregi än i förvaltningsform. Det kan vara så, men då måste vi ju arbeta för att friheten ökas i förvaltningsformen. Nej det går inte, invänder någon. Här ligger ett av de största problemen i de offentligt drivna verksamheterna.
I vårt landsting drivs lasarettet i Enköping som intraprenad. Det är samma som förvaltningsform, men ändå inte. Men hur, vet ingen bestämt. Man har det för att ge större frihet. En del tycker dock att den friheten är för liten, så man förordar bolag.
Jag anser att vi ska ge landstingsdrivna verksamheter stor frihet inom ramen för tydliga politiska riktlinjer, där den huvudsakliga politiska uppgiften är dialog med verksamheterna och uppföljning
Skicka en kommentar