måndag 14 februari 2011

En föreläsning för politiker

Politisk Styrning - ett måste för en framgångsrik politik
Forskning visar: Svag politisk styrning av landstingen

Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?
Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.
Jag har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen.
Nyckeln finns i en förändrad politikerroll.

Jag har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot.

Jag kommer gärna och håller ett föredrag om politisk styrning och ger svar på, bland andra, dessa frågor. Dessutom vill jag stimulera till en dialog, och vi avslutar med en öppen diskussion.

För mer information, välkommen att kontakta mig via e – post eller telefon
Harald Nordlund
Sehlstedtsgatan 4
754 41 Uppsala 018-323244
0760-163244
harald.nordlund@swipnet.se
http://haraldiuppsala.blogspot.com
http://twitter.com/haraldnordlund
Skicka en kommentar