måndag 31 januari 2011

Cirkel om Politik i praktiken

Visst finns ett visst intresse av att lära och samtala om samhällsfrågor. Men för att det ska bli en cirkel behövs ytterligare några anmälningar.

Politik i praktiken
Cirkel
För alla som är intresserade av politik och samhällsfrågor.
Vi går igenom, bland annat,
Hur kommunen fungerar
Hur den demokratiska organisationen ser ut
Vad tjänstemannarollen respektive politikerrollen innebär

Omfattning 4 träffar. Torsdagar. Startdatum bestäms senare
Anmälan på tel. 018 - 102370
Pris 100 kronor

Ledare: Harald Nordlund
Skicka en kommentar