tisdag 1 februari 2011

Landstingets syn på styrning

Jag har just anmält mig till en utbildningsdag för förtroendevalda inom landstinget. Hur styr vi landstinget är en huvudfråga. Man räknar upp fem olika politiska organ, däribland länsdelsberedningarna, som inte har någon beslutanderätt. Men kulturnämnden, som är en nämnd under landstingsfullmäktige nämns inte. Den andra huvudfrågan är: Hur leder vi landstinget. En delfråga: Ledningskontorets uppdrag till förvaltningarna. Men, är det inte nämnder och styrelser, som ger uppdrag till förvaltningar. De politiska organen som jobbiga och ibland onödiga verktyg för tjänstemännen är ett synsätt, som måste brytas. Jag är rädd för att det inte sker nu heller.
Läser även i dag om Stefan Hanna, låt vara att det är en kort artikel. Centern är fortfarande splittrad i fråga om vilken människosyn, som ska prägla partiets politik.

Vår landshövding har deltagit i ett seminarium. En cityflygplats är bra för Uppsala har han deklarerat. Men enligt tidningsreferatet inte ett ord om vilka konkurrensfördelar som ligger i en miljöprofil.
Skicka en kommentar