måndag 31 januari 2011

Skrota BNP - måttet

Vad säger det oss att BNP utvecklas åt ett visst håll. När en rapport kommer om att ett land halkar efter i fråga om BNP - utveckling behöver inte detta innebära att man har en mer negativ utveckling. Tar man hänsyn till hälsa och miljö kanske bilden blir den motsatta. Det är viktigt att vi har klart för oss att i BNP ingår allt slags produktion även om den kan anses skadlig. Ska vi fortsätta att använda detta mått, som tar med militärutgifter men inte värden såsom god hälsa bevarad biologisk mångfald, demokrati, ickevåld, låg brottslighet o.s.v.
När ska svenska politiker vid sina internationella kontakter börja opinionsbilda i dessa viktiga frågor. Vi har nu tack vare välskött ekonomi ett gott anseende internationellt. Med ett annat sätt att se på utveckling skulle bilden troligen bli ännu mera positiv.
På fredag en hel del mälardalsaktiviteter. Det har skett en del förändringar vad beträffar medlemmarnas representanter i Mälardalsrådet styrelse. Några förgrundsfigurer har blivit riksdagsledamöter. Hörde om ett skrämmande fall i ett av landstingen. En person övertalades att stanna kvar i en viss roll för att förhidra att en, av viss person oönskad, ny representant skulle överta rollen. Jojo, sånt händer i på ytan fina familjer.
Skicka en kommentar