lördag 19 februari 2011

Produktionsstyrelsen måste spara 300 miljoner kronor

De två största nyheterna i dagens tidning (UNT) ser ut att vara en kommunalrådspost i Uppsala kommun och bsparingarna, som ålagts den nya produktionsstyrelsen.
UNT; s ledare är den skarpaste jag läst och som handlar om en personfråga. Tidningen citerar Centerns partiprogram med följande: Centerpartiet har en stark tro på människans vilja och förmåga...o.s.v. Det visar möjligen att man valr fel representant för sitt parti, något man i teorin får gilla fram till nästa val. I praktiken kommer ändringen tidigare. Den är ofrånkomlig. Personen i fråga kallade sig i en artikel i UNT för socialliberal en tid innan hans åsikter, uttryckta i bloggar, blivit kända. När UNT tycker att övriga partier i koalitionen borde säga ifrån känner jag tveksamhet. Man har gått in i en viss koalition, ja rent av allians, och därmed både sålt sig till och köpt delar av partiet, inklusive partiets representanter.
Landstinget har nu en produktionsstyrelse. Den har ansvaret inför fullmäktige för nästan all verksamhet inom landstinget. För fullmäktige ska inte finnas några förvaltningar utan endast nämnder och styrelser. Det är alltid inför både medborgarna och fullmäktige ett politiskt organ, som har ansvaret. Att fullmäktige fördelar budget på förvaltningar är ingenting annat än ett bevis på brist på kunskap om ledning och styrning i en politisk organisation. När man skriver och säger att Akademiska sjukhuset har ett sparkrav på ett visst belopp bortser man alltför mycket från det politiska ansvaret. Det är produktionsstyrelsen, som har detta krav på sig. Produktionsstyrelsen måste spara 300 miljoner kronor, som drabbar sjukvården vid Akademiska sjukhuset.
Skicka en kommentar