fredag 1 april 2011

Vilka är de politiska kraven på energiproducenterna?

Rollerna är lite ombytta. I energidebatten. Det politiska ansvaret kan knappast vara att avgöra vilka energislag man ska välja, åtminstone inte så länge miljö- och säkerhetskrav är så otydliga som i dag. Den politiska debatten borde väl handla om vilka krav man ska ställa på den som producerar energi; vilka risker för människor, djur och natur är man beredd att ta, vilka krav på påverkan på miljön vill man ställa, o.s. v. Vems är det ekonomiska ansvaret för följderna av olyckor? Jo, visst finns säkerhetsfrågorna och miljöfrågorna med i debatten, men inte relaterade till formulerade och fastställda mål och krav på producenten. När politiken utformats kan tillstånd för en verksamhet ges till endast de som uppfyller kraven. Det finns tecken på att svagheten i politiken medför att de politiska spörsmålen förs över till utförarna, d.v.s. producenterna.
Skicka en kommentar