måndag 18 juli 2011

Opereras så många som HSS beställt?

Man skulle kunna operera fler, men man får inte, är den största regionala nyheten hittills i dag. En läkare säger att han kan operera fler och en annan säger att så att så enkelt är det inte. Det är kringresurserna, som är problemet. Hur får jag som lyssnare veta hur det egentligen är?
Lever styrelsen för Akademiska upp till beställningen från HSS? Det är en central fråga. Det måste rimligen finnas synpunkter från de ansvariga politikerna på den rådande situationen.
Kanske ser vi än en gång exempel på hur fel det är att inom sjukvården ha två olika sorters politiker. Några beställer, några andra utför. Hur ska medborgarna kunna veta var ansvaret ligger, när inte politikerna själva tycks veta det?
Någon höjde nyligen ögonbrynen inför min kritik, som ju kan tyckas riktad mot den styrande majoriteten, för bristen på politisk styrning. Jo, den har ju ansvaret. Dock tror jag att det skulle se ännu värre ut om nuvarande opposition var i majoritet.
Jag vill nu veta vad HSS har beställt och huruvida Produktionsstyrelsen lever upp till beställningen.
Skicka en kommentar