fredag 22 juli 2011

Fri etablering - systemskifte

På allt fler områden tycks politiken vilja skapa fri etablering. Jag har fortfarande inte riktigt förstått logiken i ett sådant system. Aktörer på en marknad avgör användning av skattemedel. Men skatter är ju politiskt beslutade. Då borde väl även användningen av skatterna beslutas politiskt. Nu inbillar jag mig ju inte att våra politiker i regeringen inte förstått detta. Men då blir jag ännu mer oroad. Vilket är då syftet? Det kan väl inte vara att yyterligare minska politikens inflytande, eller med andra ord, minska graden av demokrati. Nu hoppas jag ju att någon kommer att förklara för mig och visa att jag inte förstått.
Skicka en kommentar