tisdag 19 juli 2011

Läsvärd artikel i dagens UNT

I dagens UNT skriver Tery Carlbom om den så kallade alliansen, som han beskriver som ett moderatprojekt. Man kan bara instämma. Allianser före val hindrar små partier att profilera sig. Konstruktionen försvårar eller rent av omöjliggör för vissa partier att redovisa sin politik.
Huvudargumentet för alliansbildning är att man i en sådan i regeringsställning har störra möjligheter att få genomslag för sin politik än om man är iopposition. Detta är ingen självklarhet. Ett profilerat parti i opposition torde kunna påverka mer än ett utslätat parti i regeringsställning. Till detta kommer att man inte med en allians ger väljarna en chans at välja mellan flera partier. Konstruktionen är steg mot tvåpartisystem. Vem vill ha ett sådant. Åtminstone inte radikala socialliberaler, som då har att välja mellan endast ett knappast radikalt Moderaterna och ett Socialdemokraterna, vars politik väl ingen vet någonting om i dag. Läs Terry Carlboms artikel
Skicka en kommentar