lördag 24 september 2011

Märklig styrning i landstinget

Så här lyder ett beslut i
Produktionsstyrelsen:
"Produktionsstyrelsen föreslår att landstingsstyrelsen ska medge Primärvården att gå med underskott 2011." Jag tror knappt mina ögon. För det första så är det inte landstingsstyrelsen, som ska ta ställning till en sådan budgetfråga utan det ska landstingsfullmäktige göra. För det andra är det inte Primärvården som ska medges utan Produktionsstyrelsen, som ju är ansvarigt politiskt organ för primärvården. När ska landstinget förstå vad politiskt styrd organisation innebär?
Skicka en kommentar