tisdag 25 oktober 2011

Ickevåld, Fredens Hus och socialliberala samtal

Vi hade i lördags städdag i vår samfällighet. Vi påminde om en del överenskommelser vi gjort i syfte att öka trivseln i vårt område. Det kändes så bra, för nästan alla står upp för vad man kommer överens om. Men hur umgås vi när några säger ja och sedan agerar i motsatt riktning? Min övertygelse om att konflikter uppstår då folk inte pratar med varandra eller pratar med aggressivitet blir allt starkare. Den nonchalante, den illojale måste bemötas med det goda exemplet. Visa framgången av det konstruktiva och vänliga samtalet.
I går kväll ägde invigning av Fredens Hus rum. Glädjande många personer var där. Vi fick lyssna på två intressnta och bra anföranden av Professor Wallensten och kulturnämndens i Uppsala kommun ordförande Eva Edwardsson. Freds- och ickevåldsfrågor ingår i den profil jag hoppas Folkpartiet ska gå till val på i kommande valrörelse. Vi är många som är beredda att snart gå in i den valrörelsen; dock inte som de flesta andra kommer att utformas med jippon, flotta foldrar och påkostade annonser under en begränsad tid, utan en valrörelse i form av samtal, som som ständigt pågår. Vi måste samtala om hur vi skapar en ickevåldskultur, om vårt förhållningssätt till våld i alla former och vad vi enskilda kan göra för att stärka fredsskapande krafterna. Vi måste samtala om ickevåld som en förutsättning för det hållbara samhället. Ekologisk, ekonomisk eller social hållbarhet är omöjlig att nå om vi inte leds av en ickevåldskultur.
I samtalet måste också ingå vilka krav vi gemensamt måste ställa på våra politiker och vad vi var och en kan och måste göra för att minimera skadorna av klimatförändringarna, hur vi ska få stopp på användningen av skadliga kemikalier och hur vi ska mildra hotet mot den biologiska mångfalden. I mina samtal hoppas jag få utbyta tankar kring vad en tilltagande egoism betyder för vårt gemensamma ansvar för de människor, som är utsatta på olika sätt, kort sagt om vart solidariteten tog vägen. Jag tror att intresset för att få samtala om dessa frågor är mycket stort och det ser inte ut att bli trängsel bland de politiker, som erbjuder samtalen, ty nu trängs man som bäst för att få en bra plats på politikerbänkens högersida, och trängseln är stor
Skicka en kommentar