lördag 1 oktober 2011

Lär, i stället för döm, politiska ledare

Men Du, som brinner för naturfrågor, varför har Du lämnat Upplandsstiftelsens styrelse? frågade en partikamrat med bekymrad min. Dagen därpå frågade anställda vid landstinget om jag inte kan komma tillbaka som ordförande i Patientnämnden. Förutom att frågorna kan besvaras kort och tydligt finns frågor om ledarska bakom.

Kanske lämnar vi våra politiska ledare alltför mycket i ensamhet. Kanske borde vi stötta dem bättre. När en ledare blir hårt ansatt av media borde vi ge klapp på axeln för de insatser, vi tycker ledaren gör. Om en politisk ledare visar tendenser till att glömma vikten av samråd måste vi, i stället för att fördöma, bidra till att öka ledarens kunskaper om hur en demokratisk organisation måste arbeta. När ledaren, till exempel, inte insett att vilka som ska representera partiet i olika organ är en fråga för partiets medlemmar och att ledaren på egen hand inte kan besluta måste vi medverka till att ledaren får utbildning i politiskt ledarskap, i stället för att visa ilska. Dock är inte alla lämpliga som politiska ledare. Det borde inte vara inlägget på nomineringsmötet, som ska vara vägledande vid valet av ledare. Men, stötta och lär den Ni valt. Hjälper inte detta, ja, då blir byte aktuellt. I den processen felas ofta. Gör inte ledaren värdelös, utan betona personens starka sidor, som kanske inte är ledarskap.
Skicka en kommentar