tisdag 27 september 2011

Styrelsen för Akademiska får minskad budget

Styrelsen för Akademiska sjukhuset har inte klarat att leva upp till avtal med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Därför minskas ersättningen. En rimlig slutsats är att HSS har uppfattningen att det är fråga om avtalsbrott och att den därför kan bryta mot avtalet i den del, som rör den ekonomiska ersättningen. Intressant är nu att få veta varför styrelsen för Akademiska sjukhuset inte kunnat leva upp till vad som överenskommits. Vad säger styrelsen för Akademiska sjukhuset om att få ännu mindre medel för att ge en bra vård? Hur påverkas nu kvaliteten och patientsäkerheten? Jag vill ha en reaktion från styrelsen.
Skicka en kommentar