lördag 29 oktober 2011

Varför vara anonym i ett tankeutbyte?

Jag skrev en kommentar till den anonyme och råkade klicka på anonym även jag. Det är lättare att föra ett samtal om man vet vem man talar med.
Om man som förtroendevald har som ett viktigt mål att komma åt så stort arvode som möjligt måste man, som grundregel, anpassa sig till partiets politik. Inte vara kritisk, eftersom kritik alltid minskar möjligheterna att få uppdrag. När jag framför kritik mot mitt eget parti drivs jag av den starka bindning jag har till partiet. Kanske påverkar jag inte till förändring, men jag försöker skapa en debatt. Det finns alltför många bland politiker, som aldrig säger någonting utåt, aldrig skriver en rad, men snor åt sig stort antal uppdrag. Ibland kanske för att komplettera sin lön eller pension. Alltnog, är detta målet, uttryck Dig inte kritiskt mot partiet. Detta vet naturligtvis den anonyme, men fann inget annat argument. Inte imponerande
Skicka en kommentar