lördag 12 november 2011

Stoppa köp av tjänster externt

Stoppa allt köp av tjänster externt
tills
media förstått var ansvaret ligger
politikerna lyckats förklara varför man köper
kommunerna och landstingen klarar att teckna tydliga avtal
kommunerna och landstingen klarar att utkräva ansvar

Om man inte stoppar nu
kommer brukare och dess närstående att kräva uteslutande offentligt driven vård, omsorg och skola,
vilket vore beklagligt

I dag läser jag i UNT om anmälningar mot Carema. Debattprogram i TV nyligen fokuserade på Carema.
Det som avslöjas är skandalösa förhållanden, men ansvaret gentemot brukaren är ju kommunens.
Jag tror på en politik, som strävar efter att finna nya sätt att arbeta på och att effektivisera och att
ständigt förbättra kvaliteten. Det blir inte möjligt om inte

media förstått var ansvaret ligger
politikerna lyckats förklara varför man köper
kommunerna och landstingen klarar att teckna tydliga avtal
kommunerna och landstingen klarar att utkräva ansvar
Skicka en kommentar