måndag 28 november 2011

Vad talar för att staten är bra på att bedriva verksamheter?

Det är inte bara politiker, som har en övertro på organisationsförändringar som medel för att lösa effektivitets- och kvalitetsproblem. Jag lyssnar ofta på Ring P1. I dag tyckte någon att Sverige har halkat efter i fråga om kvaliteten i skolan och att orsaken är att kommunerna är ansvariga. Samma åsikter är vanliga i fråga om även sjukvården.
Jag skulle dock viljam höra någon peka på, om än inte bevis, tecken, som visar att staten är duktig på att driva verksamheter. Bevis finns däremot på att staten är oduglig på uppföljning och kontroll.
Tio år har gått sedan riksda´n fattade beslut om tre krav på regeringens uppföljning: Målsättningen är att skapa varaktigt förbättrad tillgänglighet och att korta köer till sjukhusvård och specialistvård, att rapporteringen till databasen Väntetider i vården ska vara 100-procentig när det gäller förväntade väntetider senast vid utgången av 2002 och för faktiska väntetider senast 2004 och att satsningen kommer att bli föremål för noggrann uppföljning i syfte att säkra att avsedda effekter uppnås.
Hur har staten lyckats? Visar resultaten på att staten är bra på att driva verksamheter? En sak känner jag mig övertygad om: Ge staten chansen att bli bra på åtminstone uppföljning.
Skicka en kommentar