måndag 21 november 2011

Ny politikerroll krävs

Debatten om hur samhället ska anordna vården om äldre personer, som inte kan klara sig själva, blottar många brister. Värdet av valfriheten kan både diskuteras och ifrågasättas, men måste, menar jag, vara en del av visionen för vården.
Vi ser också att bristerna när det gäller att uttrycka kvalitetskrav i avtal är väldigt stora. Med systemet beställa-utföra får bristerna konsekvenser i även egen regi. Härtill kommer att politikerrollen inte anpassats till förändringar av och i samhället. En obligatorisk politikerutbildning måste etableras. Utan en förändrad och tydliggjord politikerroll kommer vi att få fortsätta att läsa om bristerna i vården.
Skicka en kommentar