tisdag 15 november 2011

Språkförändringar som skapar oklarheter

Språket förändras ständigt. Något även språkpoliserna får finna sig i. Men det gäller ju att göra de obegripliga förändringarna begripliga. Till de obegripliga hör ordet "vart" som ersättning för "var". Minst lika obegriplig är ordföljden i meningar som den jag just nu hörde formuleras i radions P1: "Jag har nog nästan varit med där hela livet." Den här ordföljden är dessutom inget undantag. I media är den regel. Varför hör man inte att meningen borde lyda "Jag har nog varit med där nästan hela livet. För hur är det att nästan vara med?
Skicka en kommentar