onsdag 1 februari 2012

Redigering har sina risker

Ett debattinlägg till en tidning måste ofta redigeras. Det kanske är för långt eller har olämpligt ordval och av andra skäl. Tidningen har också att sätta rubrik. Som debattör måste man acceptera sådana ändringar. Dock finns risker. Om redigeraren drar slutsatser med användning av ord, som inte finns i artikeln, kan syftet gå förlorat. I min artikel i dag finns en undertext där ordet lättja finns med. Jag har dock inte använt det ordet och vill inte använda det.
Skicka en kommentar