söndag 18 mars 2012

Allians är att släta ut profiler

Någonting håller på att hända inom den så kallade Alliansen. Partierna profilerar sig mer än tidigare. Oenigheten är nog inte större än förut, men rädslan hos de små för att utraderas måste oundvikligen leda till mer profilering.
Strategin vid alliansbildningen handlade om att låta det stora partiet ta helhetsansvar, FP fick skolfrågor, C fick miljöfrågorna och KD fick vissa sociala frågor. Till råga på allt backades den här konstruktionen upp av ett flertal medier. Och i takt med att partierna sakta ändrar strategi gör en del medier det också. Konkurrensen mellan partierna är viktig heter det nu.
Jag gillar därför UNT:s ledarartikel i dag "Konkurrens i miljöpolitiken". Dock är jag tveksam till ordet konkurrens. Ordet ger ett intryck av att politik ska handla om endast röstmaximering i stället för att handla om att vara mest tydligt i beskrivningen av sin politik. Ledarartikeln menar säkert inte att konkurrens mellan partierna är att jämföra med konkurrensen på en varumarknad.
Sluta tala om allians. Konstatera att vi har en koalitionsregering, profilera partierna inför valet och så får vi se hur koalitionen ska se ut efter valet.
Det glädjer mig att se att någonting är på gång
Skicka en kommentar