söndag 18 mars 2012

En blogg med energi

Jag läste just nu Jesper Svenssons blogg om Folkpartiet och kärnkraften. Det var med tillfredsställelse jag läste den. Balanserad, resonerande.
Är kärnkraften svaret på hur vi i framtiden ska tillgodose energibehovet? Knappast. Tekniken kommer att vara så dyr att ingen vill investera i den.

En socialliberal energipolitik har som mål att minska miljö- och strålningseffekterna av energianvändningen. Det ska ske genom att styra utvecklingen mot miljövänliga energikällor och att genom energihushållning och energieffektivisering minska energiförbrukningen.

De flesta människor inser att dagens beroende av olja, kol och fossilgas måste brytas. Av de bränslen vi i dag använder är olja, kol, fossilgas och uran s.k. icke förnybara d.v.s. de nybildas inte. När vi använder dessa bränslen vet vi att vi orsakar försurning av mark och vatten, ökar växthuseffekten, orsakar cancersjukdomar, minskar den biologiska mångfalden o.s.v. Ett långsiktigt hållbart energisystem måste bygga på förnybara bränslen, som alltid har solen som sitt ursprung. Men vi har långt till ett hållbart system även om vindkraftsindustrin växer, solcellsbranschen har en positiv utveckling och utnyttjandet av bioenergi ökar med motsvarande en kärnkraftsreaktor varje år.

Nu är tid för ett socialliberalt parti att göra dom här markeringarna
Skicka en kommentar