lördag 17 mars 2012

M + FP = osant tycker Liberala studenter

Bryt med Moderaterna, Folkpartiet bör inte gå till val med alliansen, skriver fem representanter för Liberala studenter Uppsala i dagens Upsala Nya Tidning.Jag har inte svårt att instämma. Studenterna pekar på att, även om likheter finns mellan dessa partier, är skillnaderna stora. Liberalism är inte konservatism skriver man bland annat. Man pekar på att Folkpartiet har en medlemsbas, som brinner för sådant som generösare invandringspolitik, jämställdhet och integritet.
Jag hoppas artikeln ger upphov till en nyttig debatt, en verklig debatt, till skillnad från de hallelujatillställningar landsmöte och kommunala riksmötet utgör.
Nu har jag vissa ytterligare synpunkter på artikeln. Författarna sätter liberalism i motsats till konservatism, vilket var giltigt för bara femton tjugo år sedan. Begreppet har sedan misshandlats och används av alla i alliansen ingående partier. Socialliberalism och borgerlig vänster beskriver på ett bättre sätt vad jag tror studenterna efterlyser. Här kommer min andra synpunkt in. Vi har en medlemsbas, som brinner för även socialt solidariskt ansvarstagande, för ickevåldsfrågor och natur och miljö. Jag hoppas att författarna ställer upp på detta.
"Allianssamarbetet var nödvändigt för att sätta stopp för den socialdemokratiska hegemonin". Jag delar inte den uppfattningen. Alliansbildningar före val är en konstruktion med demokratiska brister och bristerna blir inte mindre om syftet är att sätta stopp för en hegemoni. Artikeln avslutas ju med formulering, som uttrycker just detta: "När rösterna är räknade och det parlamentariska läget står klart kan förhandlingarna börja, och i dessa ska Folkpartiet inta den position som bäst tillgodoser möjligheterna att nå ut med en liberal politik"
Skicka en kommentar