lördag 28 april 2012

Fiske rent av i reservat

Läs dagens debattartikel i Upsala Nya Tidning. Jan Isakson, havsmiljöansvarig i Greenpeace Han ställer fråga till landshövdingen om vad han avser att göra med anledning av att det pågår ett oreglerat fiske med metoder, som är skadliga för havsbotten.
Vi har länge vetat att flera arter i haven är på väg att utrotas. Flera ledande miljöforskare hävdar att läget för Östersjön är mycket värre än man befarat. Innanhavets ekosystem kan ha havererat. Det har förändrats och fastnat i ett nytt tillstånd. Det kan ha gått helt i baklås i ett läge av övergödning och syrebrist. Fors-karna jämför situationen med hur en stäpp oåterkalleligt förvandlas till en öken.

Det fanns ingen som kunde förutse detta när dioxinlarmet kom och strömming från delar av Östersjön klassades som otjänlig människoföda av EU:s tillsynsmyndig- heter.

I stället valde den svenska regeringen dispens för svenskar för att få fortsätta att fiska och äta förgiftad fisk. Nu är Östersjön ett sjukt hav och konsekvenserna för fisket är ändå större. Inte bara torsken är hotad utan dess livsmiljö. Matfiskens mat är borta.

Östersjön är, enligt min mening, ett utmärkt och nära exempel på det stora och omedelbara behovet av en växling till en hållbar samhällsutveckling på en rad områden.

Jan Isakson pekar på att det förekommer fiske i även reservat. Tack Jan för artikeln
Skicka en kommentar