fredag 27 april 2012

Krafttag inom landstingspolitiken

Jag har noterat en del kraftfulla initiativ inom landstingspolitiken.
Produktionsstyrelsen har beslutat att inrätta ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska vara beredande till produktionsstyrelsen och ha fem ledamöter.

"Landstinget behöver förbättra hanteringen av så kallad utdata för att effektivisera hanteringen av bland annat statistik och uppföljning. Därför har produktionsstyrelsen beslutat att ta fram projektdirektiv och skapa en styrgrupp som ska arbeta med införandet av datalager och rapportverktyg."

När jag tittar på föredragningslistor till Produktionsstyrelsens sammanträden slås jag inte av att dessa är digra och att en avlastning skulle behövas. Min reaktion handlar om att styrelsen borde väl utforma direktiv och sedan fatta beslut. Förklaringen tycks vara att man vill effektivisera. Jag tror detta leder till fortsatt otydlig politisk styrning; ja, troligen,om möjligt, försämrad.

"(S), (V) och (MP) hade ett eget yrkande om att se över möjligheten att inrätta ett produktionskök för patientmat vid ingång 70. Yrkandet avslogs."
Detta är beklagligt. I en situation där farhågor med att köpa maten ganska långväga ifrån påtalades av många, inklusive mig, har besannats, är majoriteten inte beredd att göra en omprövning. Men oppositionen gör tydligen ingen stor fråga av detta. Hur allvarligt menat är förslaget från den sidan?

Det finns emellertid en del att glädjas över och ge beröm för.

"81 procent av patienterna fick tid för besök inom vårdgarantigränsen 90 dagar under mars och lika många fick operation/behandling. Det visar de senaste siffrorna från SKL. För att få ta del av den så kallade kömiljarden måste i genomsnitt 70 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom två månader. Marssiffrorna visar att 66,7 procent fick besök och 65 procent behandling inom tidsgränsen. Detta är en förbättring med 5,5 procentenheter jämfört med föregående månad. Dock klarar landstinget fortfarande inte gränsen för kömiljarden. Telefontillgängligheten i den landstingsdrivna primärvården var hög. 91 procent kom fram samma dag. 89 procent av patienterna kunde erbjudas nybesök hos läkare inom en vecka."

Men varför anger man endast den landstingdrivna vården? Vad spelar det för roll vem som driver? Hur är tillgängligheten till skattefinansierad vård?

Alltså, riktigt hygglig situation inom primärvården, men fortfarande illa när det gäller vissa köer till vård och behandling.
Skicka en kommentar