måndag 23 april 2012

Screening för att upptäcka tjocktarmscancer

I januari i årskrev jag i min blogg om screening av tjocktarmen för att upptäcka cancer i tid.
I Sverige dör cirka 2500 personer varje år på grund av cancer i tjocktarmen eller i ändtarmen. Sjukligheten och dödligheten skulle kunna minskas om sjukdomen upptäcktes tidigare än som ofta är fallet i dag. EU-kommissionen har rekommenderat unionens länder att överväga en allmän screening. Finland har infört ett program för screening och i Danmark och Storbritannien utvärderas nu sådana program. En bedömning, med stöd av studier av effekterna av screening, är att 300 liv skulle kunna sparas med screening. Vi anser därför att förutsättningarna för att införa en allmän screening för tjocktarmscancer bör prövas genom ett försöksprojekt finansierat av staten.

Akademiska sjukhusets arbete med bland annat tjocktarmscancer är framgångsrikt och håller hög kvalitet. Ett försöksprojekt med screening för tjocktarmscancer borde förläggas till Akademiska sjukhuset.
Skicka en kommentar