fredag 27 april 2012

I köerna till vården finns mänskligt lidande

Problemet med köer till sjukvården är tydligast när man tar del av enskilda personers väntan. I ett fall, som jag känner till , är problemet dagligt och förenat med värk och sjukskrivning. Detta är inte acceptabelt. Är de åtgärder, som ni vidtas med extra pengar för att korta köerna tillräckliga? Den här personen väntar fortfarande, och mår dåligt. Dessutom torde det vara oekonomiskt med sjukskrivning. Men ekonomin må vara, men det personliga lidandet. Detta fall handlar om ortopedin.
Det kan vara så att en skattehöjning kan motiveras, ja är nödvändig för att uppfylla de mål som uppställts. Men det kan vi inte veta i dag. Det kan vi veta först sedan påstådda fel i t.ex. organisation, struktur och arbetssätt rättats till. Om en sjukhusdirektör har ett uppdrag att minska kostnaderna med 50 miljoner kronor per år under tre år är beslutet rimligen grundat på uppfattningen att det kan vara möjligt utan att kvaliteten försämras. Att samtidigt säga att vi ska klara underskottet genom att öka skatteintäkterna är att slå undan benen för sjukhusdirektören och övrig personal. Tala om vad som ska förändras i organisation och arbetssätt. Kan Ni inte det återstår att anslå pengar som gör det möjligt att ge den vård, som gör att köerna kan kapas.
Skicka en kommentar