söndag 22 april 2012

Vårddebatten i landstinget

Vårddebatten i landstinget är intressant på ett sätt. Man debatterar och låtsas att här finns alternativ. Man låtsas att politiken blir en helt annan om vi får en annan majoritet. I dag skriver två socialdemokrater att Alliansen missköter vården. Jag har läst två gånger för att finna förklaringar till påståendet om misskötseln. Vad jag finner är upphandlingar och försäljning av fastigheter som förklaring. Här finns ett litet inslag av ideologi om man gör en snäll tolkning.
Nu säger mig min erfarenhet att verkligheten i ett alliansstyrt landsting inte skiljer sig särskilt mycket från ett socialdemokratiskt styrt. Detta beror, menar jag, inte på att ideologiska skillnader inte finns, utan på att politiken saknar politiker, som förmår ta tag i den politiska styrningen.
Inför nästa val handlar det i högsta grad om att finna personer, som är kapabla att ta tag i styrningen.
Skicka en kommentar