söndag 13 maj 2012

13 maj tänker jag först på

den opinoinsmätning, som redovisas i några morgontidningar. Ingen av siffrorna överraskar mig. Att Socialdemokraternas snabba och kraftiga uppgång i opinionen skulle avstanna väntade åtminstone jag mig. Uppgången torde bero på att man blivit av med en ledare, som blev mycket impopulär. En eventuell fortsatt framgång hänger på hur den nye ledaren kommer att framstå och om man kommer att formulera en politik, som gamla sossar känner igen men samtidigt hör framtiden till. Hittills kan få ha någon uppfattning. Lyckas Löfvén formulera och nå ut med en socialliberal politik innan Folkpartiet hinner inse att det måste hitta tillbaka till rötter, som fick fäste under Bertil Ohlins ledning och som gavs ny näring under Bengt Westerbergs ledning. Men en omorientering tar tid och kräver kanske en ny partiledning. Men ett parti har ju sina medlemmar. Är det så lätt att omorientera och få med sig ett landsmöte, som i dag ivrigt applåderar sin ledning; att applådera en ny ledning. Det borde vara svårt, men jag tror inte att det är det. Tidigare i retoriken förespråkare för värden som fred och ickevåld, kamp för särskilt utsatta, naturens betydelse för välfärden o.s.v., är nu anhängare av en högerinriktad politik. Dom kan omvändas igen om ledaren blir en med lika stor skicklighet som den nuvarande.
Moderaterna har förutsättningar att återvinna en del av den senaste tidens opinionsförluster tack vare skicklig hantering av media i samband med kommande, torde vi kunna utgå från, fokusering på den ekonomiska krisen i Europa.
Halvvägs in i mandatperioden är min gissning att både Centern och Kristdemokraterna får lämna riksda´n efter nästa val. Ett Centern, som bara i pratet är ett miljöparti och i praktiken trängs högerut med både M och FP kan knappast hinna finna en meningsfull roll. Till det problemet kommer att partiledaren inte lyckas entusiasmera. Sverigedemokraternas höga siffror är för mig inte överraskande, men beklagliga. Övriga partiers misslyckande med opinionsbildningen är skrämmande. Är det maktbegäret, som får partierna att avstå från kunskapsspridning?
En regering i form av en koalition mellan M, FP och MP eller mellan S och MP efter nästa val?
  
Skicka en kommentar