onsdag 9 maj 2012

Läkare protesterar mot privat klinik

Tre kirurger vid Akademiska sjukhuset har tillskrivit ledningen vid sjukhuset och protesterar mot etableringen av en privat cancerklinik. Men vad är det man protesterar mot? Vem kan eller ska protestera mot att privata företag startas? Däremot kan man protestera om konsekvenser av bildandet drabbar egna verksamheten negativt.
I fallet med privat cancerklinik ska lokaler, som ägs av landstinget upplåtas till företaget. Beslut om att upplåta lokalerna har inte fattats av Akademiska sjukhusets styrelse utan av endast ledningen för sjukhuset. Användningen av resurserna är rimligen en politisk fråga. Men, jag vill påstå, som vanligt tar inte politiken ansvar i vårt landsting.
"Jag kan inte förstå att man låter sådant här ske", säger en läkare vid Akademiska och menar att patientsäkerheten blir hotad. Men det här handlar om överväganden, som patienterna har att göra. Blir verksamheten inte uppskattad blir den olönsam. Kvar står, och där finns en poäng i invändningarna, att om det visar sig riktigt att patientsäkerheten blir lidande, hur kommande patienter ska medvetandegöras om riskerna.
Själv är jag glad över att ha befunnit mig i en vårdsituation under ledning av just den läkare, som nu varnar för brister i patientsäkerhet


Skicka en kommentar