lördag 12 maj 2012

Reklaminslagen i TV-program

"Det är mycket viktigt att en så stor del av befolkningen som möjligt kan ta del av så många stora idrottsevenemang som möjligt via fria tv-kanaler. Det anser konstitutionsutskottet och vill att regeringen utreder hur en så kallad evenemangslista ska utformas. Utskottet vill också att regeringen utvärderar effekterna av att den tillåtna reklamen i radio och tv ökat till 12 minuter per timme. M, FP, C och KD reserverar sig. "Intressant Konstitutionsutskottet. Men i vilken tunna har den så kallade Alliansen hoppat? Månntro i galen?
Jag gillar när partier tar ställning utifrån en ideologisk syn i stället för rent taktiskt. Alliansens ställningstagande kan knappast vara taktiskt. Vem gillar nuvarande ordning med flera långa avbrott i TV-program?
Men, tänker jag då, vilken är den ideologiska synen i att säga nej till några enstaka minuters minskning av tiden för reklaminslagen?
Tillgängligheten till stora idrottsevenemang talar ytterligare för att Konstitutionsutskottet träffat rätt


Skicka en kommentar