onsdag 9 maj 2012

Anordna seminarier kring ickevåld, för politiker

Hot och våld är ett arbetsmiljöproblem som uppmärksammas allt mer, även i skolan. En skrivelse från projektet ”Hot och våld” visar att identifikation mellan lärare och elever kan förebygga våldet som sker i skolan. Jag läser om ett seminarium kring hot och våld. Utmärkt. Det behövs många seminarier och mycket fokus på ickevåld som alternativ.

Bland andra, och kanske i första hand, Gandhi och Luther King, talade om att ickevåld är ett förhållningssätt. Ickevåld är grundat på medkänsla, mod och omsorg. Tyvärr uttalas dessa ord av politiker mer sällan än ordet krig, som man rent av lyckats ge en positiv innebörd. ”Vi för ett krig mot terrorismen” är ett talande exempel. Ordet är positivt laddat i motsats till ordet terror. Vi måste arbeta för en kultur där inte alternativen är krig och terror utan där det finns ett alternativ som heter ickevåld. Kanske seminarier, i första hand, ska riktas till politiker. Så länge man talar om våld som en acceptabel konfliktlösningsmetod blir det svårt att övertyga unga människor om att våld är förkastligt. 
Skicka en kommentar