fredag 11 maj 2012

Varför stödja stödpartier?

Terry Carlbom, Knivsta har i en artikel i dagens Upsala Nya Tidning gett sin syn på alliansbildning mellan politiska partier. "Varför ska man stödja stödpartier", lyder rubriken. Terrys resonemang är logiskt.
Partier, som ingår allians, har inte sin ideologi som överordnat mål. Det ligger i konstruktionen. Det främsta målet är att nå makten. Är detta fel? Nej, det är ett ställningstagande, som dock gör det nästan omöjligt för, de små partiernas, som ju sålt sin politik, att vara ute och bilda opinion.  Alliansbildning innebär att man ska visa enighet. Är detta fel? Jo, visst är det falskhet att vid ena tillfället hävda att man är enig med andra och vid annat tillfälle kritisera dessa andra och hävda att det egna partiet kan göra skillnad. Alliansbildning är odemokratisk.
 Partierna blir i allt högre grad kampanjorganisationer, vars uppgift är att se till att röstmaximera. Utrymmet för ideologiskt grundade frågor är starkt begränsat. Det högsta beslutande organet får en allt mindre roll. Partierna domineras av en liten central elit.
Problemet är tydligt i rikspolitiken. I även min egen kommun Uppsala har man ingått allians, säger man, men är inte så tydlig som på riksplanet. Här finns tecken på, om än liten så, viss självständighet för partierna. I landstinget finns i realiteten endast ett parti i majoriteten. Men där kanske det inte spelar någon roll eftersom politikernas roll är undanskymd.
Skicka en kommentar