fredag 11 maj 2012

Färre riksdagsledamöter

Färre riksdagsledamöter skulle ge en ”kraftfullare” riksdag. Det tror en arbetsgrupp i Folkpartiet, som föreslår en minskning av antalet folkvalda med upp till 100 personer.

"I dag finns det 349 folkvalda politiker.
- Vi tycker att det är för många. Man kan krympa antalet för att få en kraftfullare riksdag och kraftfullare riksdagsledamöter, säger riksdagsledamoten Christer Nylander, ordförande i programkommittén, som tänker sig att riksdagen i stället ska bestå av 249 eller 299 ledamöter."
Också jag tycker förslaget är bra. Men jag ställer mig frågande inför argumenten. Vad talar för att hundra eller femtio ledamöter färre än i dag leder till att de, enligt programkommitténs uppfattning, mindre lämpade försvinner? Kanske är det de 249 sämsta, som blir kvar. Frågeställningen, tycker jag, visar att argumenten är ihåliga.
Mina argument handlar om riksdagledamöternas roller i dag. Riksdaggruppernas roll som transportkompanier tycks bli allt tydligare. Storlekens betydelse för graden av demokrati kan verkligen ifrågasättas. När man, troligen, kommer att minska antalet ledamöter är det viktigt att fokusera på demokratiaspekterna. Hur ska man använda besparingen för att förbättra demokratin?
"De pengar som sparas ska, enligt det diskussionsunderlag SvD tagit del av, användas till att förstärka ”riksdagsförvaltningens kvalificerade utrednings- och kanslistöd åt ledamöterna och utskotten”. Men varför detta i en riksdag där ledamöternas verktyg inte har betydelse. Motioner avslås nästan till hundra procent, interpellationer och frågor uppmärksammas i liten utsträckning och vissa ledamöter skriver inte en enda motion, intepellation eller fråga.
Ett bra första steg, men absolut inte det enda är att medge motionerande när som helst under riksdagsåret.
Skicka en kommentar