måndag 7 maj 2012

Löfvén, en socialliberal?

Jag finner det intressant att ta del av kommentarer till partiledardebatten i går kväll. Mer och mer handlar kommentarerna om vem som vann. Vann vadå? Vann väljarnas sympati? Vann ett meningsutbyte i betydelsen att den andre blev svarslös? Vann på sitt utseende?
Debatten kom att i mindre grad än vad jag trodde handla om enighet och oenighet inom två block. Här överraskades jag av att Sjöstedt dels profilerade sig skarpt, dels menade att man säkert kommer överens när man ska bilda opinion. Löfvén var här tydlig och det var befriande att höra honom säga att hur en regeringssammansättning ska bli får man se efter valet. Kan det här bidra till en upplösning av blockpolitiken?
Åsiktsskillnaderna då? Ja, inte minst dessa visar hur felaktig blockpolitiken är. Jag brukar klaga över att inget parti tydligt markerar en socialliberal politik. Nu kan vi vara på väg att få ett parti, som intar den positionen. Nej, jag menar inte Centern eller Folkpartiet, som båda i dag är snarare socialkonservativa, utan jag menar Socialdemokraterna. En sådan positionsbestämning kommer emellertid att ta tid. Man måste kasta av sig en del gammalt och man måste få med sig stora konservativa egna grupper.
Kanske hinner Folkpartiet före. Jag läste nyligen en intervju med Jan Björklund i en villatidning. Intervjun inger hopp. Här talade han om socialliberalismen.
Nu, halvvägs in i mandatperioden, finns små tecken, som tyder på att en regeringsbildning med två socialliberala partier efter nästa val inte är otänkbar. Finns sådana tankar hos Löfvén när han säger att vi får se....Tanken är hur som helst intressant.
Det som är oroande med en sådan konstellation är den förkärlek för kärnkraft och ointresse för satsning på förnybar energi, som både Löfvén och Björklund visar. För att förhindra en sådan utveckling krävs att Centern är med, något som för politiken på andra områden knappast är önskvärt.
Dock kanske energipolitiken kommer att bestämmas av en ekonomisk verklighet och av att vi medborgare blir tydligare i ett avståndstagande från ett gammaldags energisystem.
Alltnog är det ganska länge sedan politiken i vårt land var så intressant, som den är på väg att bli nu.
Skicka en kommentar