tisdag 8 maj 2012

Varför ingen debatt mellan partierna om allemansrätten?

Ekonomiska intressen har fått en större betydelse än tidigare vid avsteg från de generella strandskyddsbestämmelserna.
En socialliberal politik handlar om, bland annat, att skydda livsmiljöerna och förvalta dem för framtida generationer. En hållbar utveckling får inte ha bara de närmaste mandatperioderna som tidshorisont. Den kräver som vision ett förvaltarskap för årtusenden framöver.

Jag påminner mig, av någon anledning, en artikel av en centerpartistisk riksdagsledamot, som skrev om hur en ny strandskyddslag ökar möjligheterna att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer med närhet till både stränder och vatten. Jag var tvungen att läsa artikeln tre gånger. Har jag uppfattat rätt? Denna centerpolitiker anser alltså att gräddhyllor är viktigare än att trygga allmänhetens tillgång till stränderna och att skapa och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.

Strandskyddet är inte en fråga som rör oss endast nu, utan handlar om vårt ansvar för att även kommande generationer kan ta del av de värden som strandskyddet skapat.

De partier, som medverkat till beslut om uppluckring av allemansrätten, kan inte ses som gröna partier. Centern har alltså medverkat till att fatta beslut som, enligt miljöorganisationer innebär det allvarligaste slaget mot allemansrätten som en regering lagt fram i modern tid.

Men varför har vi ingen debatt bland politiker kring dessa frågor. Och var finns det parti, som en gång i tiden var med och bildade Svenska Naturskyddsfreningen och som förut profilerat sig inom naturvårdspolitiken?
Skicka en kommentar