söndag 13 maj 2012

Skulle Ohlin varit och är Westerberg nöjd med nuvarande riktning

Jag läser en artikel i tidningen NU. Rubriken lyder "Ohlin hade nog velat se passion". "På väggen hänger ett porträtt av en ledare." , inleds artikeln med. Tack för den artikeln.
Den handlar om ledarskap och om den politiska kompassen för Folkpartiet. Folkpartiet behöver inte revidera sin historia. Men för att nå högre än 6-7 procent så kan partiet inte leva på goda minnen. Här finns min enda lilla invändning. Det primära målet för ett socialliberalt får inte, menar jag, inte vara att öka procenttalet, då ett sådant mål lockar till populism. Målet måste vara att nå ut med en tydlig radikal politik. Av detta följer sannolikt högre siffror.
Folkpartiet ska för att få genomslag för en politik, som handlar om frihet, jämställdhet, mänskliga rättigheter, ekologisk hållbarhet och fred och ickevåld söka samarbete, som bäst gynnar en sådan utveckling. "Vi behöver ett ledarskap, som vet i vilken riktning den liberala kopassnålen pekar och våga följa den". Detta kan dock hävdas gälla för närvarande. Men den socialliberala kompassnålen pekar åt ett delvis annat håll.
Skicka en kommentar