lördag 28 juli 2012

Vapenfördrag med mängder av kryphål

Varje minut dör en människa av väpnat våld. Mot bakgrund av denna verklighet förhandlar man i FN om vapenhandelsfördrag. Nu finns utsikter för att åstadkomma ett fördrag om vapenhandel. Men när jag läser en nyhetsartikel om detta undrar jag hur stark viljan är. Är det viktiga att åstadkomma ett fördrag oberoende av innehåll? Men kanske ska vi ändå se ett fördrag med mängder av kryphål som en framgång för fressträvanden. Det fördrag, som nu kan komma att tecknas ger möjligheter till fortsatt vapenhandel, med även ickediktaturer. Svenska politiker måste nu vara mycket aktiva för att hålla liv i vapenhandelsdiskussionerna internationellt. Med endast fortsatta diskussioner och förhandlingar kan det avtal, som nu kan bli verklighet, kunna ses som en framgång. Är svenska regeringen beredd att hålla i taktpinnen?
Skicka en kommentar