söndag 29 juli 2012

Död hand över Årike Fyris

Också jag lever i tron att det är fråga om ett val, ett val mellan väg och världsarv, eller väg och starkt skydd. Jag syftar på dagens artikel om förslaget att bygga en väg över Fyrisån genom det område i Årike Fyris, som är tänkt att föreslås som världsarvsområde. Centern hoppas att det skall gå att kombinera. Viktigare än så är inte naturfrågorna för det bil- och näringslivsvänliga partiet. Lägg inte en död hand över Årike Fyris. Detta område är ur många aspekter unikt och måste hållas levande och därför ges ett starkt skydd. Frågan om ingrepp i området diskuteras nu livligt och motståndet mot viss exploatering förefaller vara starkt. Med Årike Fyris menas området från Kungsängsbron till Flottsund med ån, åsen och en hel del skog, åker och ängar. Men varför är det så viktigt att inte lägga en död hand över detta område eller delar av området? Argumenten är många, men kan sammanfattas med att det är unikt med ett stadsnära område med så stora natur-, kultur- och miljövärden, det har stor betydelse för kulturarvet och det är ett ovärderligt rekreationsområde. Området är förknippat med både trivsel och bevarandet av biologisk mångfald och är viktigt för folkhälsan. Jag vet av erfarenhet att det är lockande att genom ingrepp av olika slag skapa en bild av att vara näringslivsvänlig. Dock tror jag att man underskattar betydelsen långsiktigt av en framsynt miljöpolitiks betydelse i marknadsföringen av kommunen.
Skicka en kommentar