söndag 22 juli 2012

Bättre information om Upplandstiftelsens viktiga arbete

Häromda´n handlade en lokal nyhet om campingplatsen Rullsand. Upplandsstiftelsen har gjort stora investeringar och campingplatsen är nu en modern sådan. Jag kände till att detta pågick, eftersom jag suttit i stiftelsens styrelse. Men om jag inte gjort det skulle jag varit helt ovetande. Någon information från mitt partis representanter i styrelsen existerar inte. Förändringen i representation var ett beslut av en enda person; ett flagrant brott mot stadgarna. Kontinuerlig information till melemmarna är krav, som måste kunna ställas på representanerna i styrelsen. Jag skulle vilja få information om det viktiga naturvårdsarbete, som stiftelsen utför. Härtill kommer att politikerna i styrelsen dåligt informerar allmänheten. Ett så viktigt arbete för att skapa hållbarhet måste bli känt. Men jag får väl göra som med andra politikarenor. Jag får snappa upp.
Skicka en kommentar